VV č. 17

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené piatok, 17. júl 2020, 13:41
  • Prečítané: 642x

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 17/2020

Dňa 15.07.2020 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Roman Ivan, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Viliam Riška

Ospravedlnení: Matej Zemko,  Ľuboš Ágg, Peter Buranský 

 

1./ VV ObFZ schválil:

a) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ N. Zámky v súťažnom ročníku 2020/21  /jednomyseľne/,

b) Rozpis súťaží ObFZ N. Zámky pre súťažný ročník 2020/21 /jednomyseľne/,

c) nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ N. Zámky pre súťažný ročník 2020/21 /jednomyseľne/,

 

2./ VV ObFZ zvolil:

a) p. Maroša Slováka za predsedu Komisie mládeže a školského futbalu  /jednomyseľne/,

 

3./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),
b) informáciu predsedu ObFZ o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 04.06.2020, 09.06.2020 a 28.06.2020

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k