Aktuálna Úradná správa

document icon 2
ŠTK

 

 

DK 

 

 

KR
 
ÚS KR č. 27 zo dňa 02.06.2017
 
- oznamuje R, ktorí sa nezúčastnili fyzických previerok alebo nesplnili požadované limity, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 16.06.2017 /piatok/ o 18.00 hod. na atletickom štadióne Sihoť v N. Zámkoch.
Každý R povinne predloží lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 1 mesiac) !!!.
Absolvovanie fyzických previerok je jednou zo základných podmienok zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2017/2018.
 
- berie na vedomie pochvalu FO Michal n./Ž. na výkon R CSEPREGI, AR1 FERENC, AR2 PREŠINSKÝ (Zemné - Michal n./Ž., VI. liga MEVA, 27. kolo)
 
- berie na vedomie pochvalu FO Strekov na výkon R DIÓŠI, AR1 GREGUŠ (Strekov - V. Kýr, VII. liga MEVA, 23. kolo)
 
 
Mgr. Vladimír Kukan
predseda KR ObFZ Nové Zámky
 
 
Odvolacia komisia
ÚS OdK č. 2 zo dňa 06.06.2017

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 06.06.2017 prerokovala odvolanie ŠK Termál Podhájska voči rozhodnutiam Športovo - technickej komisie ObFZ N. Zámky vedenými pod č. NZ-STK-2016/17-0456, 0481, 0482. Odvolacia komisia

p o t v r d z u j e

predmetné rozhodnutia Športovo - technickej komisie ObFZ N. Zámky, nakoľko sú správne a v súlade s príslušnými futbalovými normami - Súťažný poriadok SFZ, Rozpis súťaží ObFZ N. Zámky.

Ladislav KYSELICA

predseda Odvolacej komisie ObFZ

 

Výkonný výbor

 


Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k