VV č. 13

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené štvrtok, 04. júl 2019, 13:32
  • Prečítané: 752x

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 13/2019

Dňa 03.07.2019 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Pavol Gubric, Roman Ivan, Silvester Matej, Erika Barus, Matej Zemko, Ľuboš Ágg, Viliam Riška 

Ospravedlnený: Peter Buranský

 

1./ VV ObFZ schválil:

a) výsledký súťaží ObFZ za súťažný ročník 2018/19  /jednomyseľne/ 

b) správy predsedov odborných komisií ŠTK, KR, DK, TMK (písomná) o činnosti za súťažný ročník 2018/19 - s pripomienkami /jednomyseľne/,

c) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2019/20 /jednomyseľne/

d) nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ pre súťažný ročník 2019/20  /jednomyseľne/

e) Rozpis súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2019/20  /jednomyseľne/

 

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),
b) informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam   

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k