VV č. 7

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené streda, 08. august 2018, 10:57
  • Prečítané: 693x

Úradná správa VV č. 7 zo dňa 12. júla 2018

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 7/2018

Dňa 12.07.2018 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam členov Výkonného výboru ObFZ.  

Hlasovali: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Pavol Gubric, Roman Ivan, Gabriel Molnár


1./ VV ObFZ  schválil:

a) návrh ŠTK ObFZ na doplnenie Rozpisu súťaží 2018/19 v nasledovnom znení: "Pokiaľ sa jedná o spoločné družstvo mládeže, kedy dva FK uzatvorili dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže na základe SP čl. 28/4,5 a dohoda bude schválená riadiacim orgánom, toto družstvo sa započíta tomu FK, ktorý takéto spoločné družstvo mládeže prihlási do súťaže a následne bude družstvo zaradené do súťaže. Tým bude splnená podmienka pre účasť klubu v súťaži v zmysle SP čl. 38/b." /za: 4 (Ivan, Gubric, Kukan, Kováč), proti: 1 (Molnár), zdržal sa: nikto, nehlasoval: 2 (Marci, Toběrný)/

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k