VV č. 40

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené utorok, 21. november 2017, 11:10
  • Prečítané: 1040x

Úradná správa VV č. 40 zo dňa 20. novembra 2017

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 40/2017

Dňa 20.11.2017 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Pavol Gubric, Roman Ivan, Gabriel Molnár, Silvester Matej, Viliam Riška, Vladimír Kukan, Miroslav Juhász, Erika Barus

 
1./ VV ObFZ schválil:
 
a) návrh rozpočtu ObFZ N. Zámky pre rok 2018 /jednohlasne/

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:
 
a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ)
b) správu predsedu Volebnej komisie ObFZ
c) správu o hospodárení ObFZ za rok 2017
d) výsledky hlasovania /jednohlasne/ per rollam zo dňa 03.11.2017 o schválení návrhu programu a zložení pracovných komisií Volebnej konferencie

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k