ŠTK č. 21

  • Kategória: ÚS - ŠTK
  • Uverejnené štvrtok, 09. február 2017, 19:25
  • Prečítané: 1504x

ÚS ŠTK č. 21 zo dňa 09.02.2017

1. ŠTK ObFZ žiada FO, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ a miest stretnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 15.2.2017 (VI.liga), do 22.2.2017 (VI.liga U 19) a do 1.3.2017 (VII.liga, VIII.liga, IV.liga U 15, IV.liga U 12) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2016/2017.

2. ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlohodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

3. ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

4. ŠTK ObFZ berie na vedomie zmeny štatutárov a funkcionárov v kluboch:

ŠK Vlkas – predseda FK (štatutár) p. Slavomír Černák 0915 106 407, ISSF p. Marek Holka 0905 570 512

FK Slovan Rastislavice – predseda FK (štatutár) p. Ján Vacula 0907 431 999, podpredseda p. Marián Hlavatý 0910 194 295

5. ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.

6. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť Súhlasov so štartom vo vyššej vekovej kategórií (tzv. ostaršenia) podľa SP čl. 46/1,2. Maximálna platnosť súhlasu je 1 rok od vystavenia !

7. ŠTK ObFZ vyzýva FO TJ Lokomotíva Bánov, OŠK Dolný Ohaj (VI.liga) a FC Veľký Kýr, ŠK Tvrdošovce B, MŠO Štúrovo B (VII.liga), aby v termíne do 15.2.2017 zaslali na ŠTK ObFZ kópie platných pasportizácií ihrísk a štadiónov.

8. ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12.00 hod. !!!

9. ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

10. TJ Družstevník Dvory nad Žitavou - ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie a odstúpila ho na KMaŠF ObFZ. (NZ-STK-2016/2017-0249)

11. ŠK Andovce - ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie a odstúpila ho na KMaŠF ObFZ. (NZ-STK-2016/2017-0250)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

1. OFK Maňa – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA vždy v nedeľu o 11.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0252)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

1. TJ Družstevník Bruty – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy SŽ U15 nasledovne: 26.kolo (Dvory n./Ž.), 17.kolo (Strekov), 19.kolo (Bíňa) na ihrisku ŠK Svodín a 22.kolo (Kamenín), 24.kolo (Zemné) na ihrisku TJ Družstevník Bruty. (NZ-STK-2016/2017-0253)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

1. ŠTK ObFZ upozorňuje FO, ktoré majú mužstvá zaradené v A-skupine, že platí termínová listina schválená VV a uverejnená v RS 2016/2017, podľa ktorej sa 12.kolo odohrá v termíne 25.3.2017. Termíny v systéme ISSF budú opravené.

2. ŠK Kmeťovo – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy MŽ U12 na ihrisku TJ Družstevník Michal n./Ž. (NZ-STK-2016/2017-0251)

Viliam RIŠKA

predseda ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k