Odv. K. č. 1

ÚS OdK č. 1 zo dňa 08.01.2015

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 08.01.2015 prerokovala odvolanie TJ Družstevník Michal nad Žitavou voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ N. Zámky zverejnenom v ÚS č. 17 pod U 93 zo dňa 21.11.2014.

Odvolacia komisia

p o t v r d z u j e

predmetné rozhodnutie Disciplinárnej komisie ObFZ N. Zámky, nakoľko je odôvodnené správne a v súlade s futbalovými normami, Disciplinárnym poriadkom SFZ a Rozpisom súťaží ObFZ N. Zámky.

 

Ladislav KYSELICA

predseda Odvolacej komisie ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k