Odv.K č.9

Úradná správa č.: 9 zo dňa 19. novembra 2013

 

 Odvolacia komisia dňa 19.11.2013 na svojom  zasadnutí  

Prehodnotila

Svoje rozhodnutie na základe listu gen. Sekretára SFZ  vo veci Odvolania FO Trávnica voči rozhodnutiu ŠTK uvedené v US č. 15 zo dňa 24.10.2013 

Odvolacia komisia

 

ruší svoje rozhodnutie a ponecháva v platnosti rozhodnutie ŠTK a taktiež aj DK.

Odvolacia Komisia na svojom zasadnutí neprejednalo odvolanie FO Mojzesovo voči rozhodnutiu ŠTK  z dôvodu nesplnenia  podmienok podľa čl. 123 bod d, a bod k SP.

Karol Klucska 

predseda Odvolacej komisie

 

 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k