Odvolacia komisia č. 2

ÚS OdK č. 2 zo dňa 06.06.2017

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 06.06.2017 prerokovala odvolanie ŠK Termál Podhájska voči rozhodnutiam Športovo - technickej komisie ObFZ N. Zámky vedenými pod č. NZ-STK-2016/17-0456, 0481, 0482. Odvolacia komisia

p o t v r d z u j e

predmetné rozhodnutia Športovo - technickej komisie ObFZ N. Zámky, nakoľko sú správne a v súlade s príslušnými futbalovými normami - Súťažný poriadok SFZ, Rozpis súťaží ObFZ N. Zámky.

 

Ladislav KYSELICA

predseda Odvolacej komisie ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k