KR č. 15

  • Kategória: ÚS - KR
  • Uverejnené štvrtok, 20. október 2016, 06:42
  • Prečítané: 1466x
ÚS KR č. 15 zo dňa 20.10.2016
 
- upozorňuje R na dôsledné dodržiavanie ustanovenia RS 2016/17, časť B, bod 4 - postup pri konfrontácii hráčov (čl. 49 SP),
 
- upozorňuje R na dôsledné dodržiavanie ustanovenia RS, časť B, bod 8, písm f)/d - kontrola RP a zostáv družstiev pred stretnutím, 
 
 - berie na vedomie sťažnosť FO Hul na výkon R BORKOVIČ a túto po vzhliadnutí videozáznamu vyhodnotila ako neopodstatnenú, bez prijatia ďalších opatrení (Hul - D. Ohaj, VI. liga, 11. kolo),
 
- vykonala pohovor s AR2 CSEPREGI a z dôvodu nedostatkov vo výkone funkcie prijala interné opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť - pozastavenie delegovania (Mužla - Zemné, VI. liga, 10. kolo),
 
- vykonala pohovor s R NAGY, SLATÁROVIČ a z dôvodu nedostatkov vo výkone funkcie prijala interné opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť - pozastavenie delegovania (Kolta - Bešeňov, dorast, 10. kolo),
 
- berie na vedomie pochvalu FO Svodín na výkon R MEŠTER, AR1 LAKATOS, AR2 MEŠTEROVÁ (Bánov - Svodín, VI. liga, 10. kolo),
 
- berie na vedomie pochvalu FO Svodín na výkon R MEŠTER, AR1 VAJDA, AR2 BUDINSKÝ (Svodín - Černík, VI. liga, 11. kolo),
 
- berie na vedomie pochvalu FO V. Kýr na výkon R SÓS, AR1 BUDINSKÝ (V. Kýr - Strekov, VII. liga, 10. kolo),
 
- berie na vedomie pochvalu FO Šurany "B" na výkon R SZABO, AR1 NAĎOVÁ (Šurany "B" - Strekov, VII. liga, 11. kolo),
 
- berie na vedomie pochvalu FO Komoča na výkon R POLENA (Komoča - Bardoňovo, VIII. liga, 8. kolo),
  
- oznamuje R, že z platby za mesiac september 2016 im bola odrátaná suma 10,-Eur ako povinná úhrada členského v prospech SFZ
 
 
 
Mgr. Vladimír KUKAN
predseda KR ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k