Riadna konferencia ObFZ sa uskutoční dňa 28. septembra 2017

  • Uverejnené piatok, 15. september 2017, 09:12
  • Prečítané: 3664x
138konferencia Riadna konferencia ObFZ N. Zámky sa uskotoční dňa 28. septembra /štvrtok/ 2017 o 17.30 hod. v priestoroch reštaurácie Royal na ul. T. G. Masaryka č. 31 v N. Zámkoch.
 
Výkonný výbor ObFZ N. Zámky v zmysle čl. 34 bod 3., čl. 45 písm. b) Stanov ObFZ zvoláva riadnu konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra /štvrtok/ 2017 o 17.30 hod. v priestoroch reštaurácie Royal na ul. T. G. Masaryka č. 31 /Prednádražie/. Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16.30 hod. Delegátmi konferencie s právom hlasovať sú zástupcovia futbalových oddielov z novozámockého okresu.
 
Pracovné predsedníctvo predloží ku schváleniu nasledovný návrh programu konferencie:
 
1. Otvorenie, vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ
2. Procedurálny úvod:
    a) menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice
    b) schvaľovanie pracovných komisií (Návrhová, Mandátová)
3. Správa predsedu Mandátovej komisie
4. Schvaľovanie Návrhu programu konferencie
5. Správa predsedu Revíznej komisie
6. Správa predsedu o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
7. Voľba predsedu a členov Volebnej komisie ObFZ
8. Diskusia
9. Informácia o prijatých uzneseniach
10. Záver
 
V týchto dňoch bola zo strany sekretariátu zaslaná jednotlivým futbalovým oddielom pozvánka na zasadnutie tejto konferencie. Za každý FO môže byť prítomná jedna oprávnená osoba. 
 

V súlade so znením článkov 40 a 50 Stanov sa vyhlasujú voľby na predsedu a členov Volebnej komisie ObFZ.

Vyhlásenie voľby na:

  1. Predsedu volebnej komisie
  2. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Nové Zámky
  3. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Šurany
  4. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Štúrovo

Voľby sa uskutočnia v rámci programu najbližšej konferencie ObFZ dňa 28.09.2017.

Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 23.09.2017 do 23:59 hod.(vrátane) na adresu : ObFZ N. Zámky, ul. Jiráskova č. 25, 940 02 N. Zámky alebo mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Sekretariát ObFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy v súlade s čl. 30 Stanov ObFZ.

 
 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k