Logo

TMK č. 5

ÚS TMK č. 5 zo dňa 13.11.2015

- oznamuje, že školenie trénerov I. stupňa licencie UEFA “C” Grassroots sa bude konať v nasledovných termínoch:

19.11. 2015 od 15.00 hod, 20., 21. a 22.11 2015 od 8.00 hod.

Miesto konania: Nové Zámky, ul. Nitrianska cesta č. 61 (SOŠ Stavebná - Priemstav)

Súčasťou školenia bude i možnosť predĺženia Licencie “C” s preškolením na UEFA “C” Grassroots.

- účastnícky poplatok za školenie je 100 €, za seminár 25 €, ktorý je potrebný uhradiť na číslo účtu : 6609658002/1111, var. symbol: 649 150.

- k vystaveniu licencie je potrebné si priniesť fotografiu vo veľkosti 2 x 2,5 cm.

-         upozorňuje FO hrajúcich v súťažiach VI. a VII. ligy riadených ObFZ   Nové Zámky na povinnosť mať trénera s minimálnou platnou kvalifikáciou Euro „C“ Grassroots.

-         upozorňuje trénerov, že  každý tréner musí byť zaregistrovaný v ISSF

Bližšie informácie: sekretariát ObFZ N. Zámky t. č. 0908 732 111.

Peter BURANSKÝ

predseda TMK ObFZ

Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk