Logo

DS č. 8

ÚS KR - úsek DS č. 8 zo dňa 23.04.2015
 
- predvoláva DS GULIŠ na svoje zasadnutie dňa 30.04.2015 /štvrtok/ o 18.00 hod.
 
Ladislav BAŇÁR
vedúci úseku DS
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk